Uncategorized

Dette er slutten på gratis plan og proxy fra CloudFlare®

CloudFlare er et høyteknologisk selskap som innoverer på DNS- og SSL-nivå. Når du bruker proxy-tjenesten deres, vil en CloudFlare®-kantserver sitte mellom serveren og besøkende, som vist på dette diagrammet nedenfor: Den kanten serveren brukte et SSL-sertifikat utstedt for vertsnavn som: sni1234567.cloudflaressl.com Denne universelle SSL-politikken hadde effekten av å bringe SSL-kryptering til massene, men med en… read more »

Sidebar