Uncategorized

זה הסוף של תוכנית ו proxy חינם של CloudFlare®

CloudFlare היא חברת היי-טק שמתחדשת ברמת DNS ו- SSL. כשאתה משתמש בשירות ה- proxy שלהם, שרת קצה של CloudFlare יושב בין השרת שלך למבקרים שלך, כפי שמוצג בתרשים זה למטה: שרת קצה זה השתמש באישור SSL שהונפק עבור שמות מארחים כמו: sni1234567.cloudflaressl.com מדיניות SSL אוניברסלית זו השפיעה על הבאת הצפנת SSL להמונים אך עם חסרון… read more »

Sidebar