Uncategorized

Ова е крајот на бесплатниот план и проксито на CloudFlare

CloudFlare е компанија за високо-технолошки иновации на ниво на DNS и SSL. Кога ја користите нивната прокси услуга, серверот CloudFlare® edge ќе седне помеѓу вашиот сервер и вашите посетители, како што е прикажано на овој дијаграм подолу: Службеникот користеше SSL сертификат издаден за име на име на име: sni1234567.cloudflaressl.com Оваа универзална политика за SSL имаше… read more »

Sidebar