Uncategorized

این پایان برنامه CloudFlare® و پروکسی رایگان است

CloudFlare یک شرکت فناوری پیشرفته است که در سطح DNS و SSL نوآوری می کند. هنگامی که از سرویس پروکسی آنها استفاده می کنید ، یک سرور CloudFlare® edge بین سرور و بازدید کنندگان شما قرار می گیرد ، همانطور که در این نمودار زیر نشان داده شده است: این سرور لبه از گواهی SSL… read more »

Sidebar