Uncategorized

Detta är slutet på CloudFlare® gratis plan och proxy

CloudFlare är ett högteknologiföretag som innoverar på DNS- och SSL-nivå. När du använder deras proxyservice kommer en CloudFlare®-kantserver att sitta mellan din server och dina besökare, som visas i detta diagram nedan: Den kantservern använde ett SSL-certifikat utfärdat för värdnamn som: sni1234567.cloudflaressl.com Denna universella SSL-politik påverkade SSL-kryptering till massorna men med en stor nackdel. Tyvärr:… read more »

Sidebar