Cách khôi phục miền từ Freenom®

Tôi đã nói về Freenom® trước đây: nếu họ đánh dấu miền của bạn là GIAN LẬN và hủy bỏ nó, bạn sẽ thấy điều này trong WHOIS:

Tên miền bạn chọn là tên miền đã bị hủy, cấm, từ chối hoặc bảo lưu tại Cơ quan đăng ký

Nếu bạn cố gắng đăng ký tên miền của mình, nó sẽ nói “Không có sẵn”.

Tên miền của bạn không bị mất và tôi có thể khôi phục tên miền của bạn với giá €15/năm cho mỗi tên miền! Việc phục hồi được đảm bảo hoặc tôi hoàn lại tiền đầy đủ cho bạn. Điều kiện là tên miền không xuất hiện trong tài khoản của bạn nữa (2 nhiều năm đã trôi qua). Xin vui lòng liên hệ với tôi.

Thanh bên