Công nghệ blockchain không phải là mới

Mọi người ăn những huyền thoại và dối trá hơn bao giờ hết. Bạn chỉ cần lặp lại một câu thần chú sai một nghìn lần: Một khi bạn nhận được lời nói dối lan truyền và được lặp đi lặp lại bởi những người khác, bạn đã giành chiến thắng.

Lời nói dối số một về công nghệ blockchain là nó mới. Tuy nhiên, nó chỉ đơn giản là một W.O.R.M. cơ sở dữ liệu: Viết một lần đọc nhiều Ngày tháng Mười Một 1987. Không có giá trị trong chính một công nghệ: Một giá trị kỹ thuật số đến từ 3 Metrics:

  • từ phần cứng ;
  • từ phần mềm (ứng dụng) Chạy trên phần cứng ;
  • Giá trị mà bạn đặt trên dữ liệu của mình (Doanh nghiệp hoặc thiện chí của bạn).

Khi tôi nghe điều đó Công nghệ Blockchain sẽ cách mạng hóa thế giới, Tôi biết rằng tâm trí của bạn đã được DDoS.

Thanh bên