טכנולוגיית הבלוקצ'יין אינה חדשה

אנשים אוכלים מיתוסים ושקרים כמו שלא היו מעולם. אתה רק צריך לחזור על מנטרה כוזבת אלף פעמים: ברגע שאתה מפיץ את השקר וחוזר על עצמו על ידי אחרים, הרווחת.

The number one lie about the blockchain technology is that it is new. Yet it is simply a W.O.R.M. מאגר מידע: Write Once Read Many dated November 1987. There is no value in a technology itself: a digital value comes from 3 metrics:

  • from the hardware ;
  • from the software (application) running on the hardware ;
  • the value that you put on your data (your business or goodwill).

When I hear that the blockchain technology is going to revolutionize the world, I know that your mind has been DDoS.

סרגל צד