גילוי רע של Amazon AWS®: מכירת יתר

זהו השימוש בניטור המעבד במופע EC2 באירלנד (t3a. xlarge). שני דברים לשים לב:
-the left graph has an average of 40% של רקע לבן (זה לא מגיע במלואו 400% גובה מעבד)
-the left graph has a maximum of 46% גניבת מעבד (שהוא החלק האדום, and it should not be above 2%).
בסך הכל: a maximum of 86% CPU power is GONE.

For the avoidance of the doubt: the EC2 instance was stopped and started again around 6:30AM on the left graph, so the instance was running on a new hardware from 6:30AM. This has been done to also rule out any hardware or hypervisor problem (but it did not change anything).

Conclusion: it has been confirmed that Amazon AWS® is overselling its T-family instances since November 2022, confirmed again in March 2023, and in June 2024

סרגל צד