Πώς να ανακτήσετε έναν τομέα από το Freenom®

Μίλησα ήδη για Freenom® προηγουμένως: Εάν επισημάνουν τον τομέα σας ως ΑΠΆΤΗ και ακυρώστε το, θα το δείτε στο WHOIS:

Το επιλεγμένο όνομα τομέα είναι ένα όνομα τομέα που έχει ακυρωθεί, Ανασταλεί, απορρίφθηκε ή επιφυλάχθηκε στη Γραμματεία

Εάν προσπαθήσετε να καταχωρίσετε τον τομέα σας, θα λέει “Μη διαθέσιμο”.

Ο τομέας σας δεν έχει χαθεί και είμαι σε θέση να ανακτήσω το domain σας για €15/έτος ανά domain! Η ανάκτηση είναι εγγυημένη ή σας επιστρέφω πλήρως. Η προϋπόθεση είναι ότι ο τομέας δεν εμφανίζεται πλέον στον λογαριασμό σας (2 χρόνια έχουν περάσει). Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.

Πλευρική γραμμή