نحوه بازیابی دامنه از Freenom®

قبلاً در مورد آن صحبت کرده ام Freenom® قبلا: اگر دامنه شما را به عنوان علامت گذاری کنند تقلب و آن را لغو کنید, شما این را در WHOIS خواهید دید:

نام دامنه انتخابی شما نام دامنه ای است که لغو شده است, معلق, رد یا رزرو شده در دفتر ثبت

اگر سعی کنید دامنه خود را ثبت کنید، می گوید “در دسترس نیست”.

دامنه شما گم نشده است و من در موقعیتی هستم که دامنه شما را به ازای هر دامنه 15 یورو در سال بازیابی کنم! بازیابی تضمین شده است یا به طور کامل به شما بازپرداخت می کنم. شرط این است که دامنه دیگر در حساب شما ظاهر نشود (2 سالها گذشت). لطفا با من تماس بگیر.

نوار کناری