Cách giảm hóa đơn AWS của bạn 20% ngay lập tức

AWS announced back in tháng 12 2020 that they have a new SSD type of drive for EBS (Elastic Block Storage) called: gp3. You can cut your EBS bill by 20% if you are currently using the gp2 type. The magnetic type still remains the cheapest. Transition is easy and without any downtime. If you have any doubt: open a ticket.

Bình luận

Trống rỗng ở đây ... để lại bình luận!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thanh bên