چگونه صورت حساب AWS خود را کاهش دهیم 20% فورا

AWS دوباره اعلام شد دسامبر 2020 که آنها یک نوع درایو SSD جدید دارند برای EBS (ذخیره سازی بلوک الاستیک) تماس گرفت: gp3. می توانید صورتحساب EBS خود را کاهش دهید 20% اگر در حال حاضر از gp2 نوع. نوع مغناطیسی همچنان ارزان ترین است. انتقال آسان و بدون هیچ گونه خرابی است. اگر شک دارید: بلیط باز کن.

نوار کناری