Πώς να μειώσετε τον λογαριασμό AWS κατά 20% στη στιγμή

AWS announced back in Δεκέμβριος 2020 that they have a new SSD type of drive for EBS (Elastic Block Storage) called: gp3. You can cut your EBS bill by 20% if you are currently using the gp2 type. The magnetic type still remains the cheapest. Transition is easy and without any downtime. If you have any doubt: open a ticket.

Πλευρική γραμμή