Oras na para umalis sa Amazon AWS®!

Sobra na yan: sa tingin mo ay nasisiyahan ka sa iyong Amazon AWS® EC2 instance na binabayaran mo bawat oras?… Hindi ikaw: Tumanggi ang Amazon AWS® na buksan ang port 25. Ang Amazon AWS® ay dapat na magbigay ng produktibo at dagdag na oras sa mga customer nito, ngayon sinasayang mo lang ang oras nila.

You cannot force your customers to use Amazon SES® to send out emails: your customers do not want that. Is it too much to ask? Okay, yes, it is.

Quantum Hosting® has decided to unwind all its servers with Amazon AWS® and to change provider. It will not refer any new customers to Amazon AWS® either starting today.

Sidebar