There are 1,578 top-level domains

It is time to talk about domain name. The data here is correct as of today: 19 հոկտեմբեր 2018.

The number of top-level domains keeps growing year by year.

There are 1,578 top-level domains, of which 312 are country-code. Within those 312 country-codes, 19 of them are considered generic by Google:

 • .ad
 • .as
 • .bz
 • .cc
 • .cd
 • .co
 • .dj
 • .fm
 • .io
 • .la
 • .me
 • .ms
 • .nu
 • .sc
 • .sr
 • .su
 • .tv
 • .tk
 • .ws

So you could register a domain name in thosecountries” և not be attached to the said country.

It now leaves (1,578 – 312 =) 1,266 more times to find the available domain name of your dream! Most extensions do not have any restrictions to register.

However: one must choose carefully.

SpamAssassin considers some extensions has a higher score in spam ranking, those extensions are:

 • .tk
 • .pw
 • .link
 • .rocks
 • .click
 • .work
 • .science
 • .info
 • .me
 • .me.uk
 • .biz
 • .top
 • .date
 • .trade
 • .stream
 • .bid
 • .pw
 • .press

DKIM, SPF records and DMARC should be enabled on those domains.

Now it is time to give out the best tool to register new domains: tld-list.com

Thank you if you read this post until the end! 😸

Մեկնաբանություններ

Այնքան դատարկ այստեղ ... թողնել մեկնաբանություն!

Թողնել պատասխան

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվի.

Կողային գոտի