WHM/cPanel licenses price should be the same

The price of a cPanel license for a dedicated server is more than twice of that virtual server. While this price difference cannot be explained (it could be for the support of the non standard hardware?), some hosting companies have noticed this and to lower their cost they are installing a virtualization layer on their dedicated serverThis is a terrible idea: there are now 2 Operating Systems (OS) to maintain, plus 2 kernels, and the virtualization software.

In any case: it is now cheaper and more reliable to run servers in the Cloud than dedicated servers. The question is: which Cloud provider is the best?…

Մեկնաբանություններ

Այնքան դատարկ այստեղ ... թողնել մեկնաբանություն!

Թողնել պատասխան

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվի.

Կողային գոտի