Ang paglalakbay upang isara ang isang Amazon AWS® account

Kahit na isara mo ang iyong Amazon AWS® account: patuloy na sisingilin ang iyong mga nakareserbang pagkakataon sa EC2 (maganda yan!).

Gayunpaman maaari kang magparehistro bilang isang nagbebenta sa Amazon AWS® marketplace upang ibenta ang iyong mga EC2 na nakalaan na pagkakataon. May kinakailangan para dito: para magpasok ng US bank account. Ito ay maaaring maabot: especially if you want to sell no upfront instances, you will have no money to collect thus no money sent to that US bank account (a friend, affiliate, or gift card US bank account will do).

Then here comes other stupid rules from Amazon AWS®, get ready for it:

Only Amazon EC2 Standard Reserved Instances can be sold in the Reserved Instance Marketplace. Amazon EC2 Convertible Reserved Instances cannot be sold. Reserved Instances for other AWS services, such as Amazon RDS and Amazon ElastiCache, cannot be sold.

Sell in the Reserved Instance MarketplaceAmazon Elastic Compute Cloud

So if you have any Convertible EC2 reserved instance (non-Standard) you are stuck with them until the expiration of those instances.

Thank you Amazon AWS®!

Sidebar