Amazon AWS® bad discovery

This is the CPU monitoring usage on an EC2 instance in Ireland (t3a.xlarge). Two things to notice:
-the graph has an average of 40% of white background (it does not reach the full 400% CPU height)
-there was a maximum of 46% CPU stealwhich is the red part (this should not be above 2%).
In total: a maximum of 86% CPU power is GONE.
In other words: Amazon AWS is overselling its underlying EC2 instances…

Note: for the avoidance of the doubt, the EC2 instance was stopped and started again around 6:30AM on the left graph, so the instance was running on a new hardware from 6:30AM. This has been done to also rule out any hardware or hypervisor problem.

Մեկնաբանություններ

Այնքան դատարկ այստեղ ... թողնել մեկնաբանություն!

Թողնել պատասխան

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվի. Պարտադիր դաշտերը նշված են *

Կողային գոտի