Tạm biệt Freenom®, xin chào Nic.ua !

Một công ty nhỏ từ Ukraine được gọi là Công ty TNHH NIC.UA đang cung cấp miền .PP.UA miễn phí cho bất kỳ người đăng ký! Việc đăng ký rất dễ dàng và mã xác nhận được gửi qua SMS để kích hoạt miền, hoặc bạn cũng có thể sử dụng robot trên điện tín. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể kích hoạt 3 miền theo từng thời kỳ 30 ngày có cùng số liên lạc.

Một tính năng tuyệt vời khác của các miền này là: bạn có thể đăng ký miền bằng biểu tượng cảm xúc! Vì thế có tiềm năng bạn có thể đăng ký:

https://💩freenom💩.pp.ua

Trong khi các ký tự Trung Quốc không hoạt động, hai bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana (chữ katakana) và Hiragana (Hiragana) có thể được sử dụng!

Cảm ơn bạn NIC.UA! 👍

Thanh bên