Låt oss kryptera® på cPanel® med CloudFlare®

Om CloudFlare® CDN är aktiverat på domänen: Let’s Encrypt® will be unable to run and renew the SSL certificate on the cPanel® server. Detta är problematiskt, speciellt för att Let's Encrypt® kontrollerar IPv6-posten också (and is not able to verify the domain if the server has no IPv6). Det finns dock en enkel lösning: inom CloudFlare® måste de riktiga NS-servrarna tilldelas följande underdomäner:

  • _acme-utmaning
  • _cpanel-dcv-test-record

DNS-posterna kommer sedan att förlita sig på cPanel® real NS-servrarna.

Sidofält