Faran med en anpassad 404-sida

En kund som körde en enda WordPress använde en 4x vCPUs-instans på Amazon AWS®. Men CPU- och belastningsanvändningen var så hög, utan några uppenbara skäl (Antalet besökare var rimligt). Emellertid: varje 404 utlöste en enorm CPU- och bandbreddsförbrukning! Ett test genomfördes och 404 ersattes av en platt och liten 324 byte HTML-fil. Resultatet: Instansstorleken kan divideras med två, alltså halvera alla utgifter (inklusive bandbredden).

När du använder en anpassad 404-sida: man bör inte glömma att även en enkel död länk till en bild kommer att utlösa en dyr och enorm HTML-kod som returneras till webbläsaren, vilket resulterar i tröga hastigheter även för besökarna!

Med andra ord: gör det inte, även om det ser vackert ut för ögonen.

Sidofält