גילוי רע של Amazon AWS®

זהו השימוש בניטור המעבד במופע EC2 באירלנד (t3a. xlarge). שני דברים לשים לב:
-לגרף יש ממוצע של 40% של רקע לבן (זה לא מגיע במלואו 400% גובה מעבד)
-היה מקסימום של 46% גניבת מעבד – שהוא החלק האדום (זה לא צריך להיות למעלה 2%).
בסך הכל: a maximum of 86% CPU power is GONE.
במילים אחרות,: Amazon AWS is overselling its underlying EC2 instances…

Note: for the avoidance of the doubt, the EC2 instance was stopped and started again around 6:30AM on the left graph, so the instance was running on a new hardware from 6:30AM. This has been done to also rule out any hardware or hypervisor problem.

סרגל צד