Byt från gamla T2 -instanser till T3- eller T3A -instanser är möjlig!

Att byta från en gammal T2 -instans till en T3- eller T3A -instans sänker kostnaderna med 7% till 12%.

Officiellt:

om du har en gammal T2 -instans kan du inte byta till en T3- eller T3A -instans utan en migrering

AWS -dokumentation

det är: skapa en ny instans och migrera dina data dit. Detta är en riktig huvudvärk för serverkonfigurationen och inställningarna. Att försöka göra det resulterar vanligtvis i följande fel:

Fel vid start av källinstans: OgiltigParameterKombination: Förbättrat nätverk med Elastic Network Adapter (ENA) krävs för ‘t3.large’ instans typ. Se till att du använder en AMI som är aktiverad för ENA.

Men vi har hittat ett sätt att korrigera vilken T2 -instans AMI som helst och konvertera den till en T3- eller T3A -instans. Det fungerar med alla instanser som kör CentOS (inklusive WHM®/cPanel®). Kontakta oss om du behöver ett sådant jobb! En fast avgift per instans tillkommer.

Sidofält