Złe odkrycie Amazon AWS®

To jest użycie monitorowania procesora w instancji EC2 w Irlandii (t3a xduży). Należy zauważyć dwie rzeczy:
-wykres ma średnią 40% białe tło (nie osiąga pełni 400% Wysokość procesora)
-było maksimum 46% kradzież procesora – która jest częścią czerwoną (to nie powinno być powyżej 2%).
Razem: a maximum of 86% CPU power is GONE.
Innymi słowy: Amazon AWS is overselling its underlying EC2 instances…

Note: for the avoidance of the doubt, the EC2 instance was stopped and started again around 6:30AM on the left graph, so the instance was running on a new hardware from 6:30AM. This has been done to also rule out any hardware or hypervisor problem.

Pasek boczny