زیر دامنه های my.qh.ie را رایگان دریافت کنید !

ما زیر دامنه های رایگان را ارائه می دهیم: my.qh.ie ! برای دریافت زیر دامنه رایگان IE خود, به سادگی اینجا ثبت نام کنید. پس از ثبت نام, رفتن به “ثبت”, سپس جستجو کنید “qh.ie” و نام مورد نظر خود را انتخاب کنید! 👍

سپس شما قادر خواهید بود: سرورهای DNS یا NS مدیریت شده, تغییر مسیرها را انجام دهید, یا وب سایت خود را پوشش دهید.

عالی است (و ارزان) راهی برای دریافت دامنه IE ☘️ برای وب سایت شما!

نوار کناری